Japan


Office : Singapore

Address : 5 Tuas Loop, Singapore, 637338

Phone : +65 31 52 2188

Fax : +6531522189

Email : supply.japan@sevenseasgroup.com


Japan : Ports


Icon
Port Name
Akita
Anan
Chiba
Fukui
Fukuyama
Gamagohri
Hachinohe
Hakozaki
Himekawa
Hiroshima
Hosojima
Imabari
Imari
Kagoshima
Kakogawa
Kashima
Kimitsu
Kinuura
Kobe
Kobe (Sairo Berth)
Kushiro
Maizuru
Minamata
Mizushima
Moji
Muroran
Mutsure
Nagasaki
Nagoya
Niigata
Niihama
Ohita
Omaezaki
Onahama
Onomichi
Osaka
Saeki
Sakai Minato
Sakaide
Sasebo
Sendai
Shibushi
Shikama
Shimizu
Shimoneseki
Shimotsu
Shin-Kasado
Suzaki
Takamatsu
Takuma
Tobata
Tokuyama
Tokyo
Tomakomai
Toyama
Toyohashi
Tsukumi
Ube
Wakamatsu
Wakayama
Yatsuhiro
Yokohama
Icon
Managing Office
Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore Singapore
Icon
Distance to port in KM
1250 180 680 300 320 310 1400 710 600 420 1000 200 800 1300 110 750 720 310 50 50 2600 250 900 280 650 1800 680 900 250 700 180 950 470 770 350 10 950 330 450 800 940 1400 140 450 600 75 500 350 200 200 650 500 650 1800 400 390 950 550 650 40 900 630
Icon
Suggested Lead time in hours
120 120 72 72 72 48 120 72 72 72 96 72 96 96 48 72 72 48 48 48 144 72 96 72 72 120 72 96 48 86 72 96 72 72 72 48 96 72 72 96 120 96 48 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 120 72 48 96 72 72 48 96 72
Icon
General Ship Supplies
Icon
Fresh food
Icon
Frozen food
Icon
Dry food
Icon
Bonded stores
Icon
Off Port Limit Delivery
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Icon
Repair/Safety services
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Icon
Stromme Equipment
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Icon
Marine Spare Parts
-
Icon
Spares Handling
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Icon
Chemicals
Icon
Lube Oil
Icon
Waste disposal